Python cho người Việt

Python cho người Việt

Hình ảnh tại Software Freedom Day 2010

written by Nguyễn Thành Nam, on Oct 24, 2011 7:50:31 AM.

Hôm nay tự nhiên thấy trên máy có mấy tấm hình cũ ở Ngày Phần Mềm Tự Do 2010 vẫn chưa được đăng.

Năm 2010, thành viên Phan Đắc Anh Huy đã trình bày về phần mềm Vithon Forum (chính là phần mềm được sử dụng để làm Diễn đàn của nhóm PCNV). Sau đây là các tấm hình chụp hôm đó.

img20100918104740.th.jpg img20100918104748.th.jpg img20100918104833.th.jpg

Điều kiện ánh sáng tuy không được tốt nhưng cũng phần nào thể hiện được cái đầu du côn và thân hình phì lũ của Huy.