Python cho người Việt

Python cho người Việt

Sách "Python rất là cơ bản"

written by vithon, on Nov 19, 2015 12:16:00 AM.

Bạn Võ Duy Tuấn có thực hiện một quyển sách về Python với tựa đề Python rất là cơ bản. Nhóm PCNV xin giới thiệu cùng các bạn.

http://bloghoctap.com/python/download-sach-python-rat-la-co-ban.html