Python cho người Việt

Python cho người Việt

Giới thiệu Python

Python là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Python thường được so sánh với Tcl, Perl, Ruby, Scheme, hoặc Java. Một vài tính năng đặc trưng của nó gồm:

  • cú pháp rất trong sáng, dễ đọc
  • các khả năng tự xét (introspection) mạnh mẽ
  • hướng đối tượng trực giác
  • cách thể hiện tự nhiên mã thủ tục (procedural code)
  • hoàn toàn mô-đun hóa, hỗ trợ các gói theo cấp bậc
  • xử lý lỗi dựa theo ngoại lệ (exception)
  • kiểu dữ liệu động ở mức rất cao
  • các thư viện chuẩn và các mô-đun ngoài bao quát hầu như mọi việc
  • phần mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C++ (hoặc Java cho Jython, hoặc các ngôn ngữ .NET cho IronPython)
  • có thể nhúng trong ứng dụng như một giao diện kịch (scripting interface)

Python mạnh… và nhanh

Những người hâm mộ Python dùng câu “kèm theo pin” để nói đến bộ thư viện chuẩn, trong đó chứa mọi thứ từ việc xử lý không đồng bộ cho tới các tập tin ZIP. Bản thân ngôn ngữ là một nhà máy linh động có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Viết máy chủ web cho riêng bạn với ba dòng mã. Viết mã theo hướng dữ liệu với khả năng tự xét mạnh mẽ và khả chuyển và những tính năng như siêu lớp (meta-classes), kiểu vịt (duck typing)trang hoàng (decorators) của Python.

Python giúp bạn viết mã bạn cần, thật nhanh. Và, nhờ vào trình biên dịch đã được tối ưu hóa, và những thư viện hỗ trợ, mã Python chạy nhanh hơn đa số các ứng dụng cần.

Python hòa hợp tốt với các thứ khác

Python có thể kết nối với các đối tượng COM, .NET, và CORBA.

Với những thư viện Java, sử dụng Jython, một cài đặt của Python cho máy ảo Java.

Với .NET, thử IronPython, cài đặt Python mới của Microsoft cho .NET, hoặc Python for .NET.

Python cũng được hỗ trợ bởi Internet Communications Engine (ICE) và nhiều công nghệ kết nối khác.

Nếu bạn nhận ra một vài điều Python không thể làm, hoặc nếu bạn cần sự thực thi nhanh của mã mức thấp, bạn có thể viết mô-đun mở rộng trong C hoặc C++, hoặc gói mã đang có bằng SWIG hoặc Boost.Python. Các mô-đun đã gói được sử dụng y như những mô-đun Python. Người ta gọi là kết nối ngôn ngữ đã giản đơn. Bạn cũng có thể đi đường ngược lại và nhúng Python vào ứng dụng của bạn, đem lại cho người dùng ngôn ngữ mà họ sẽ say mê.

Python chạy khắp nơi

Python có cho mọi hệ điều hành: Windows, Linux/Unix, OS/2, Mac, Amiga, và những hệ khác. Thậm chí có cả những phiên bản chạy trên .NET, máy ảo Java, và điện thoại di động Nokia Series 60. Bạn sẽ rất hài lòng khi biết rằng cùng một mã nguồn sẽ chạy không khác nhau trên mọi cài đặt.

Hệ thống của bạn không có trong danh sách ở đây? Không sao, nó vẫn có thể chạy Python được nếu có một trình biên dịch C trên hệ thống. Hỏi ở news:comp.lang.python - hoặc cứ thử tự biên dịch Python lại.

Python gần gũi… và dễ học

Nhóm tin Python được biết đến như là một trong những nhóm thân thiện nhất. Cộng đồng nhà phát triển và người dùng mở một wiki, chủ trì các hội thảo quốc tế và địa phương, đứng lớp dạy phát triển, và đóng góp vào kho lưu trữ mã trực tuyến.

Python cũng có kho tài liệu đầy đủ, vừa tồn tại trong bản thân ngôn ngữ lẫn trên mạng. Những tài liệu trên mạng nhắm vào cả lập trình viên chuyên nghiệp lẫn người mới. Tất cả đều được thiết kế nhằm giúp bạn sản xuất nhanh hơn. Và sự có mặt của những quyển sách làm quá trình học tập đầy đủ hơn.

Python mở

Cài đặt Python dùng giấy phép nguồn mở nên được sử dụng và phân tối tự do, ngay cả trong việc thương mại. Giấy phép Python được quán xuyến bởi Python Software Foundation.

Hãy xem qua các lĩnh vực ứng dụng mà Python được dùng, hoặc tự dùng thử bản mới nhất.