Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “2011”

Hội thảo PyCon Châu Á Thái Bình Dương 2011

written by vithon, on Feb 14, 2011 6:07:00 PM.

http://pycon.sit.rp.sg/logo.png

Hội thảo PyCon APAC 2011 đã mở cửa kêu gọi bài đăng ký.

Để biết thêm chi tiết và gửi bài tham gia, hoặc đăng ký dự, các bạn hãy vào trang http://apac.pycon.org/.

PCNV là một trong các nhóm hỗ trợ hội thảo.