Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “gevent”

Lập lịch gọi hàm với Gevent

written by Nguyễn Thành Nam, on Aug 22, 2011 2:29:00 PM.

Đôi khi chúng ta cần một cách gì đó để lập lịch gọi hàm tương tự như công cụ cron trong các hệ Unix. Nếu chúng ta may mắn đang làm việc với Gevent sẵn rồi thì hai dòng sau là một cách đơn giản để lập lịch.

def schedule(delay, func, *args, **kw_args):
  gevent.spawn_later(0, func, *args, **kw_args)
  gevent.spawn_later(delay, schedule, delay, func, *args, **kw_args)

Ý tưởng đằng sau hai dòng lệnh này là chúng ta tận dụng sẵn vòng lặp sự kiện (event loop) của Gevent để cài hàm cần được thực thi vào. Do đó, chúng ta sẽ đỡ được việc sử dụng vòng lặp với sleep. Dòng thứ hai có tác dụng như một lệnh gọi đệ quy đuôi (tail recursion), nhưng không tốn bộ nhớ ngăn xếp (stack memory).

Trong trường hợp chúng ta không sử dụng Gevent thì gói apscheduler là một lựa chọn đáng tham khảo khác. Gói này cung cấp dịch vụ lập lịch tương tự như Quartz trong thế giới Java.

Vithon nâng cấp sử dụng Gevent

written by vithon, on Aug 1, 2011 8:25:00 AM.

Suốt thời gian qua, nhóm PCNV đã sử dụng chế độ CGI để chạy các ứng dụng web và vẫn đảm bảo được việc truy cập của các bạn quan tâm đến ngôn ngữ Python.

Tuy nhiên, để tránh các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh khi số lượng thành viên tăng lên, cũng như do đòi hỏi của một số tính năng trên diễn đàn, nhóm PCNV đã chuyển hai ứng dụng web là Zine và Vithon Forum qua chạy cùng Gevent, tận dụng chế độ trao đổi không đồng bộ. Việc chuyển đổi này hy vọng sẽ khiến tốc độ truy cập được cải tiến đáng kể.

Nếu các bạn gặp trục trặc trong việc truy cập vào trang PCNV và diễn đàn, thì các bạn hãy thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên lạc ở đầu trang.