Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “python”

Điều khiển thang máy

written by vithon, on Jun 23, 2016 8:58:00 PM.

Cập nhật: Do số lượng bài tham gia vẫn còn ít (dẫn đến cuộc thi đua không còn thú vị nữa) nên ban tổ chức dời lại hạn nộp bài đến hết ngày 21 tháng 07.

Nhân việc PyCon vừa qua, nhóm PCNV hân hạnh tổ chức cuộc thi Điều khiển thang máy!

Tương tự như cuộc thi Bắn suồng, cuộc thi Điều khiển thang máy cũng là một cuộc thi lập trình Python và có một số điều lệ sau:

 1. Trò chơi được giới thiệu tại http://codelift.org. Người tham dự có thể thử mã của mình tại trang mạng đó.

 2. Người tham gia phải nộp mã Python (tập tin .py) tới admin+codelift@vithon.org, và đồng ý với việc nhóm PCNV có toàn quyền sử dụng mã đó cho mọi mục đích.

 3. Người tham gia cũng phải gửi thêm một bài viết (dưới dạng .txt) giới thiệu trò chơi, và cách giải của mình đến cùng địa chỉ thư trên.

 4. Hạn nhận bài là ngày 14 tháng 07 năm 2016.

 5. Bài thi sẽ được đọc qua trước, và sẽ được chạy trên cùng hệ thống codelift.org.

 6. Bài thi với số điểm trung bình cao nhất trong 3 tòa nhà được chọn khi chấm sẽ là bài thắng giải.

 7. Ba phần thưởng dành cho ba bài thi với số điểm trung bình cao nhất là ba cái áo thun và một số miếng dán mà bạn Nam đã gửi cho nhóm từ PyCon. Người hạng nhất sẽ được quyền chọn mẫu áo trước, rồi đến hạng nhì, và hạng ba. Mẫu áo đã được công bố trong thư mục chia sẻ ở bài trước.

 8. Quyết định của ban tổ chức là cuối cùng.

Mọi thắc mắc và thảo luận xin hãy dùng diễn đàn.

Chúc may mắn và nhiều niềm vui!

Kết quả cuộc thi giải toán lần II

written by vithon, on Apr 18, 2013 11:29:00 PM.

Cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn với cuộc thi giải toán lần II của PCNV.

Lần này nhóm nhận được sự sự tham gia của năm bạn Phạm Ngọc Quang Nam, Nguyễn Văn Nam, Vũ Khuê, Hoàng Quốc Thịnh, và Đậu Duy Khánh.

Bài của bạn Thịnh:

09:03:48 ~/tmp/pell2$ python3.3 thinhhq.py | python timer.py > thinhhq.txt
09:04:22 ~/tmp/pell2$ python checker.py < thinhhq.txt
Max 448985
09:04:30 ~/tmp/pell2$ python3.3 thinhhq.py | python timer.py > thinhhq.txt2
09:05:04 ~/tmp/pell2$ python checker.py < thinhhq.txt2
Max 449905
09:05:08 ~/tmp/pell2$ python3.3 thinhhq.py | python timer.py > thinhhq.txt3
09:05:39 ~/tmp/pell2$ python checker.py < thinhhq.txt3
Max 449421

Bài của bạn Văn Nam:

09:05:46 ~/tmp/pell2$ python3.3 namnv.py | python timer.py > namnv.txt
09:07:12 ~/tmp/pell2$ python checker.py < namnv.txt
Max 1394855
09:07:28 ~/tmp/pell2$ python3.3 namnv.py | python timer.py > namnv.txt2
09:07:47 ~/tmp/pell2$ python checker.py < namnv.txt2
Max 1394855
09:08:00 ~/tmp/pell2$ python3.3 namnv.py | python timer.py > namnv.txt3
09:08:19 ~/tmp/pell2$ python checker.py < namnv.txt3
Max 1394855

Bài của bạn Khanh:

09:12:49 ~/tmp/pell2$ python3.3 khanhdd.py | python timer.py > khanhdd.txt
Traceback (most recent call last):
 File "khanhdd.py", line 13, in <module>
  print (a1,' ',b1)
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
09:13:27 ~/tmp/pell2$ python checker.py < khanhdd.txt
ERROR:root:Format
Traceback (most recent call last):
 File "checker.py", line 16, in <module>
  n, k = map(long, line.split())
ValueError: too many values to unpack

Bài của bạn Khuê:

09:14:37 ~/tmp/pell2$ python3.3 khuev.py | python timer.py > khuev.txt
 File "khuev.py", line 35
  print "n: %d - k: %d" % (-b / 2, k)
           ^
SyntaxError: invalid syntax

Bài của bạn Quang Nam:

09:15:19 ~/tmp/pell2$ python3.3 nampnq.py | python timer.py > nampnq.txt
 File "nampnq.py", line 5
  print "n=%d, k=%d" % (n,k)
          ^
SyntaxError: invalid syntax

Mã nguồn và bản lưu kết quả của cuộc thi có thể được tải về từ https://docs.google.com/file/d/0B5X03CmpgiFeMkNubXlGNFlCMjQ/edit?usp=sharing.

Như vậy, bạn Văn Nam đã thắng giải kỳ này. Xin chúc mừng bạn Văn Nam.

Bạn Văn Nam gửi thư cho admin@ cho biết mẫu áo bạn chọn, và thông tin bưu điện để nhóm PCNV có thể gửi áo cho bạn.

Cuộc thi giải toán bằng Python

written by vithon, on Mar 31, 2013 9:18:00 AM.

Trong lần thi trước (http://www.vithon.org/2010/05/24/phat-d%E1%BB%99ng-cu%E1%BB%99c-thi-gi%E1%BA%A3i-toan-b%E1%BA%B1ng-python), chúng ta đánh giá chương trình dựa trên số lượng cặp N, K tìm được.

Tiêu chí của lần thi này là in ra cặp số N, K lớn nhất có thể tìm được trong 30 giây. Cặp số cuối cùng được in ra trong 30 giây sẽ được xem là cặp số lớn nhất và dùng để đánh giá các chương trình với nhau.

Giải thưởng của kỳ thi lần này sẽ là một áo thun do bạn Nguyễn Thành Nam đã tặng nhóm PCNV trong lần đi PyCon vừa qua. Các bạn có thể xem qua các áo giải thưởng (trừ EdX cỡ L, các áo khác cỡ M, chỉ được chọn 1) ở URL sau:

https://drive.google.com/folderview?id=0B5X03CmpgiFeNzNJN09qZnd2Sk0&usp=sharing

Các bài tham dự gửi bằng thư điện tử về cho admin@ hạn chót trong ngày 14 tháng 04 năm 2013. Nhằm khuyến khích việc sử dụng Python 3, các bài tham gia kỳ thi này sẽ được chấm trên Python 3.3. Mòng các bạn chú ý yêu cầu này.

Quyết định của người chấm là cuối cùng. Xin miễn nhận khiếu nại.

Python - Ngôn Ngữ Lập Trình Tốt Nhất

written by vithon, on Dec 10, 2011 2:13:00 AM.

Tạp chí Linux Journal đã công bố kết quả khảo sát người đọc hàng năm của mình vào ngày 01 tháng 12 vừa qua. Theo đánh giá này, Python lại một lần nữa trong suốt ba năm liên tục được người đọc đánh giá là ngôn ngữ lập trình tốt nhất.

Thông tin chi tiết có thể được xem thêm từ nguồn Linux Journal.

Kết quả cuộc thi Đời

written by vithon, on Oct 21, 2011 5:51:00 PM.

Cuộc thi Đời kết thúc vào tuần trước nhưng vì không có điều kiện truy cập Internet nên đến bây giờ ban tổ chức mới có thể công bố kết quả.

Cuộc thi thu hút bốn bài tham dự từ các bạn sau:

Tác giả

Bài tham dự

Nhâm Xuân Nam

life.py

Huỳnh Hải Âu

bilife.py

Phan Phụng Tiến

treeoflife.py

Vũ Khuê

cuocthidoi.py

Nhóm PCNV đã sử dụng một chương trình chấm giải đơn giản khác để đánh giá các bài này. Chương trình này chỉ đơn giản là tạo một ma trận MxN phần tử và yêu cầu các bài tham gia tính giá trị của các ô ngẫu nhiên tại một thế hệ trong tương lai.

Ở vòng đầu tiên, ma trận 1x1 được sử dụng:

G:\vithon\life>judge.py -c 1 -r 1 -n 10000 bilife.Board life.MainBoard treeoflife.Board cuocthidoi.Board
Generating random test case
Width = 1
Height = 1

0

Executing bilife.Board
Executing life.MainBoard
Executing treeoflife.Board
Executing cuocthidoi.Board

Checking for cell (0, 0)
Traceback (most recent call last):
 File "G:\vithon\life\judge.py", line 120, in <module>
  main()
 File "G:\vithon\life\judge.py", line 96, in main
  if results[module_name]['object'].get_cell(row, col):
 File "G:\vithon\life\treeoflife.py", line 160, in get_cell
  raise ValueError()
ValueError

Vì sinh ra lỗi nên mô-đun treeoflife đã bị loại.

Ở vòng hai, ma trận 2x2 được sử dụng và chỉ tính một thế hệ tương lai:

G:\vithon\life>judge.py -c 2 -r 2 -n 1 bilife.Board life.MainBoard cuocthidoi.Board
Generating random test case
Width = 2
Height = 2

1 1
0 1

Executing bilife.Board
Executing life.MainBoard
Executing cuocthidoi.Board

Checking for cell (0, 1)
*** alive count = 2, dead_count = 1
bilife is eliminated

Checking for cell (1, 0)
*** alive count = 3, dead_count = 0

Checking for cell (0, 0)
*** alive count = 2, dead_count = 1
bilife is eliminated

Checking for cell (1, 1)
*** alive count = 2, dead_count = 1
bilife is eliminated

RESULT:
[+] cuocthidoi : 0.000000 seconds
[+] life : 0.000000 seconds
[-] bilife : 0.000000 seconds

Với lần chạy này, chỉ có mô-đun bilife đưa ra kết quả sai cho trường hợp ô (0, 1). Chương trình chấm so sánh kết quả của mô-đun với kết quả của số đông. Trong trường hợp này, số đông đã đúng.

Sau hai lần chạy, chỉ còn lại hai mô-đun lifecuocthidoi.

Lần chạy thứ ba sử dụng ma trận 2x2 với một thế hệ:

G:\vithon\life>judge.py -c 2 -r 2 -n 1 life.MainBoard cuocthidoi.Board
Generating random test case
Width = 2
Height = 2

1 0
0 0

Executing life.MainBoard
Executing cuocthidoi.Board

Checking for cell (0, 0)
*** alive count = 1, dead_count = 1
life is eliminated

Checking for cell (1, 1)
*** alive count = 0, dead_count = 2

Checking for cell (1, 0)
*** alive count = 0, dead_count = 2

Checking for cell (1, 0)
*** alive count = 0, dead_count = 2

RESULT:
[-] life : 0.000000 seconds
[+] cuocthidoi : 0.000000 seconds

Với lần chạy này, life đã bị loại, và chỉ còn cuocthidoi.

Tóm lại, sau ba vòng chạy thì chỉ có mô-đun cuocthidoi đưa ra đáp án đúng. Tuy nhiên, giải này không có người chiến thắng vì mục tiêu của giải là thi về tốc độ thực thi. Khi chỉ có một đối thủ trong cuộc thi thì giải trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, bài tham dự cuocthidoi.py đã không thực hiện đúng quy chế thứ 3 trong thể lệ tham gia nên cũng bị loại. Mặc dù không có người chiến thắng nhưng nhóm PCNV xin chúc mừng tác giả Vũ Khuê đã vượt qua các đối thủ khác trong cuộc thi.

Nói tóm lại, giải đã không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Xin hẹn gặp các bạn ở các giải sau!

Cuộc thi Đời

written by vithon, on Sep 15, 2011 1:36:00 PM.

Nhóm PCNV hân hạnh tổ chức một cuộc thi nhỏ với giải thưởng lớn!

Game of Life, tạm dịch Trò chơi Đời, là một mô phỏng trạng thái các điểm trên một ma trận MxN đơn giản. Các điểm trên ma trận có trạng thái hoặc là sống, hoặc là chết. Trạng thái của một ma trận được gọi là một thế hệ. Các điểm trên ma trận ở thế hệ G sẽ tuân theo các luật sau để xác định trạng thái của chúng ở thế hệ G + 1:

 1. Nếu số lượng các điểm sống chung quanh điểm hiện tại là 3, thì điểm hiện tại sẽ sống.

 2. Nếu số lượng các điểm sống chung quanh điểm hiện tại là 2, thì điểm hiện tại sẽ tiếp tục giữ trạng thái hiện tại.

 3. Nếu số lượng các điểm sống chung quanh điểm hiện tại nhỏ hơn 2, hoặc lớn hơn 3, điểm hiện tại sẽ chết.

Cuộc thi Đời là sự tranh đua của các mã nguồn Python thực hiện việc tối ưu hóa cách thể hiện mô phỏng trên. Thể lệ của cuộc thi bao gồm:

 1. Bài tham dự gửi về địa chỉ thư admin tại vithon.org.

 2. Bài tham dự chỉ được sử dụng ngôn ngữ Python, và các thư viện chuẩn đi kèm.

 3. Bài tham dự chỉ cần hiện thực hóa lớp mẫu bên dưới bằng cách kế thừa nó và cài đặt các phương thức cần thiết.

 4. Yếu tố cơ bản để đánh giá là tốc độ chạy của chương trình.

 5. Hạn tham dự là hết ngày 15 tháng 10 năm 2011.

 6. Chỉ có một giải có trị giá tương đương 250 đô la Singapore.

 7. Quyết định của ban tổ chức là cuối cùng, xin không nhận khiếu nại.

class Board(object):
 '''Represents the Game of Life matrix.

 Each cell has at most 8 neighbors. A cell may have less than 8 neighbors.
 For example, a cell at (0, 0) would have only three neightbors (0, 1),
 (1, 0) and (1, 1).

 The cells are addressed in a row-major (row first) manner. The index starts
 from zero.

 '''

 def __init__(self, width=10, height=10):
   '''Initializes this board.

   Args:
     width (int): Number of cells in a row.
     height (int): Number of rows in this board.

   '''

   raise NotImplemented()

 def generation(self, n=1):
   '''Transform this board into next ``n`` generation(s).

   The transformation is in place similar to ``list.sort``.
   No value is returned to the caller.

   Args:
     n (int): Number of generations.

   Raises:
     ValueError: If n is smaller than 1.

   '''

   raise NotImplemented()

 def get_cell(self, row, col):
   '''Returns the state of the cell at row ``row`` and column ``col``.

   Args:
     row (int): The row, zero-indexed.
     col (int): The column, zero-indexed.

   Returns:
     True: If the cell is alive.
     False: If the cell is dead.

   '''

   raise NotImplemented()

 def set_cell(self, row, col, state):
   '''Sets a cell at row ``row`` and column ``col`` to state ``state``.

   Args:
     row (int): The row, zero-indexed.
     col (int): The column, zero-indexed.
     state (bool): Cell's state.

   '''

   raise NotImplemented()

 def get_row(self, row):
   '''Returns the states of all cells in row ``row``.

   Args:
     row (int): The row, zero-indexed.

   Returns:
     A sequence of bools.

   '''

   raise NotImplemented()

Mọi thắc mắc và thảo luận xin vui lòng gửi lên diễn đàn.

Python 3.2.2 ra đời

written by vithon, on Sep 5, 2011 2:03:00 PM.

Khoảng 10 tiếng trước, Georg Brandl đã gửi một bức thư điện tử lên hộp thư chung python-dev để công bố sự ra đời của phiên bản Python 3.2.2.

Python 3.2.2 về cơ bản là phiên bản sửa lỗi, đặc biệt là lỗi trong mô-đun urllib.request xảy ra trong 3.2.1.

Phiên bản 3.2.2 có thể được tải về từ địa chỉ http://www.python.org/download/releases/3.2.2/.

Lập trình web với Python (6)

written by Nguyễn Thành Nam, on Jul 1, 2011 5:05:00 PM.

Phần trước chúng ta đã xem xét mô hình hoạt động của một ứng dụng FCGI. Trong phần này chúng ta sẽ viết thử một chương trình FCGI như đã đề cập.

Trước tiên, chúng ta sẽ cần cài đặt thư viện flup của tác giả Allan Saddi. Làm việc này khá đơn giản, chúng ta chỉ việc tải tập tin ez_setup.py từ địa chỉ http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py về một nơi nào đó trên máy, ví dụ như C:Python26Scripts. Sau đó chúng ta sẽ gọi lệnh ở màn hình DOS như sau:

C:\>c:\Python26\scripts\ez_setup.py flup

Gói flup sẽ được cài đặt trong C:Python26libsite-packages.

Ở bước 2, chúng ta sẽ tải về tập tin http://www.fastcgi.com/dist/mod_fastcgi-2.4.6-AP22.dll, đổi tên nó thành mod_fastcgi.dll và đặt nó trong C:Program FilesApache Software FoundationApache2.2modules.

Kế tiếp bước 3, chúng ta sẽ cần cấu hình Apache thành một FCGI client. Chúng ta cần sửa tập tin httpd.conf để thêm vào các dòng sau ở dưới cùng:

LoadModule fastcgi_module modules/mod_fastcgi.dll
Alias "/fcgi-bin/hello.py" "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py"
<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/">
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
FastCgiExternalServer "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py" -host localhost:8888

Dòng LoadModule bảo Apache nạp mô-đun mod_fastcgi mà chúng ta vừa làm ở bước 2. Dòng Alias cho Apache biết rằng mọi yêu cầu đến đường dẫn (URI) /fcgi-bin/hello.py thật chất là đến tập tin C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin/hello.py. Chúng ta cần dòng này bởi vì hello.py sẽ được tạo ở ngoài DocumentRoot. Cũng chính vì thư mục fcgi-bin không nằm trong DocumentRoot nên chúng ta cũng cần lệnh Directory để cho phép Apache phục vụ những yêu cầu truy cập vào thư mục đó. Và cuối cùng lệnh FastCgiExternalServer bảo Apache rằng tập tin hello.py thật chất là một ứng dụng FCGI đã được chạy sẵn tại địa chỉ localhost ở cổng 8888. Chính câu lệnh này sẽ chuyển Apache thành một FCGI client, chuyển tiếp yêu cầu từ trình duyệt đến FCGI server do chúng ta phát triển. Vì chúng ta đang cài đặt trên Windows nên chúng ta chỉ có một lựa chọn là sử dụng FCGI theo chế độ trao đổi qua socket, do đó chúng ta phải dùng FastCgiExternalServer.

Bước 4 là tạo tập tin hello.py trong thư mục C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/fcgi-bin. Nếu chưa có thư mục này, bạn đọc hãy tự tạo ra nó. Tập tin hello.py sẽ có nội dung như sau:

#!C:\Python26\python.exe
from flup.server import fcgi

count = 0

class HelloApp(fcgi.WSGIServer):

   def handler(self, req):
       global count
       count += 1
       req.stdout.write('Content-Type: text/plain\n')
       req.stdout.write('\n')
       req.stdout.write('Hello World %d' % count)

if __name__ == "__main__":
   HelloApp(application=None, bindAddress=("localhost", 8888)).run()

Trước hết, chúng ta nhập mô-đun flup.server.fcgi. Kế tiếp chúng ta khai báo một biến đếm tên count với giá trị khởi tạo là 0. Sau đó chúng ta khai báo ứng dụng của chúng ta bằng cách định nghĩa lớp HelloApp kế thừa lớp WSGIServer trong mô-đun flup.server.fcgi. HelloApp sẽ định nghĩa lại hàm handler để xử lý các yêu cầu nhận được.

Hàm handler nhận vào một tham số đó là đối tượng req chứa thông tin về các biến môi trường, các dòng dữ liệu chuẩn như stdin, stdout. Chúng ta sẽ cộng một vào biến đếm toàn cục, và xuất giá trị này ra lại cho trình duyệt. Như một ứng dụng CGI (FCGI) thông thường, trước hết chúng ta cần phải xác định kiểu dữ liệu trả về thông qua Content-Type, theo sau bởi một dòng trống đánh dấu sự chấm dứt các đầu đề (header) và bắt đầu của nội dung, và cuối cùng là nội dung.

Hai dòng lệnh cuối chỉ đơn giản là chạy ứng dụng FCGI này ở địa chỉ localhost và cổng 8888.

Để kiểm tra, chúng ta sẽ cần thực hiện ba việc: chạy ứng dụng hello.py, chạy Apache, và dùng trình duyệt xem trang http://localhost/fcgi-bin/hello.py. Để chạy ứng dụng hello.py chúng ta chỉ cần nhập lệnh sau ở màn hình DOS:

c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\fcgi-bin>python hello.py

Khi dùng trình duyệt vào xem trang web như trên thì chúng ta sẽ nhận được hình sau:

/static/web-programming/fcgi/hello1.png

Nếu làm tươi trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy giá trị đếm tăng lên:

/static/web-programming/fcgi/hello2.png

Như vậy chứng tỏ rằng các yêu cầu đều được phục vụ bởi một tiến trình duy nhất. Đây chính là lợi điểm của FCGI so với CGI.

Trong bài sau, chúng ta sẽ xem xét cách phát triển ứng dụng web với WSGI.

Giới thiệu phần mềm Vithon Forum

written by vithon, on Jul 1, 2010 6:49:00 PM.

Nhóm Python Cho Người Việt (PCNV) hân hạnh công bố phần mềm Vithon Forum đến với cộng đồng.

Giới thiệu

Phần mềm Vithon Forum (gọi tắt là VF) là một phần mềm tự do, mã mở, miễn phí với chức năng chính là một diễn đàn thảo luận tương tự như các gói phần mềm phpBB, punBB, pyForum.

VF là một ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Python theo mô hình WSGI. VF có thể được triển khai với các máy chủ hỗ trợ WSGI hay CGI ví dụ như Apache. VF có thể sử dụng nhiều hệ cơ sở dữ liệu quan hệ như SQLite, MySQL, Oracle.

Tính năng

VF có các tính năng nổi trội sau:

Đơn giản

VF chỉ thực hiện một công việc chính đó là lưu trữ và hiển thị các thảo luận của người dùng một cách tiện lợi nhất. VF không mong muốn trở thành một công cụ tích hợp thư điện tử, lịch cá nhân, danh sách công việc, nhắn tin, tán gẫu, v.v...

Nhỏ gọn

Vì chỉ phục vụ một số ít tác vụ cơ bản của một diễn đàn, toàn bộ chương trình VF (trừ các thư viện ngoài) chỉ chiếm khoảng 100 kilobyte dung lượng dĩa.

An toàn

VF được phát triển với các tính năng an ninh được đặt lên hàng đầu. Vì sự đơn giản và tính nhỏ gọn của VF nên chương trình được thiết kế ưu tiên sự an toàn hơn tính năng, và việc kiểm tra mã nguồn được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo sự ưu tiên đó.

Thuận tiện

VF đề cao việc sử dụng các chuẩn mở như OpenID để việc sử dụng VF trở nên dễ dàng hơn cho người dùng. Bên canh đó, các tính năng thông thường mà người dùng đã quen thuộc ở các gói phần mềm khác cũng có mặt trong VF như BBCode. Tất cả chỉ nhằm một mục đích tạo ra môi trường thảo luận thuận tiện.

Yêu cầu hệ thống

Để triển khai VF, hệ thống sẽ cần một số ứng dụng và mô-đun sau:

 • Python v2.5 trở lên.

 • Mô-đun mako

 • Mô-đun werkzeug

 • Mô-đun sqlalchemy

 • Mô-đun routes

 • Mô-đun repoze.who.plugins.openid

 • Mô-đun repoze.what.plugins.xml

 • Mô-đun postmarkup

 • Mô-đun unidecode

 • Mô-đun zope.interface

Các mô-đun này có thể được cài đặt bằng setuptools (easy_install) hoặc pip.

Cài đặt

Mã nguồn của VF có thể được tải về từ địa chỉ http://bitbucket.org/vithon/vithon-forum.

Giải nén mã nguồn vào một thư mục nào đấy, giả sử như /opt/vithon-forum.

Dựa vào nội dung của tập tin config.py để tạo tập tin siteconfig.py mới, với các dòng lệnh gán giá trị phù hợp cho biến toàn cục. Các biến quan trọng cần thay đổi là COOKIE_SECRET, DATABASE_URL, STATIC_CONTENT_PATH, SESSION_STORAGE_PATH.

Tập tin siteconfig.py có thể có dạng sau:

BOARD_NAME = 'Acme Hideout'
COOKIE_SECRET = 'y@h0O'
DATABASE_URL = 'sqlite:////opt/vithon-forum/db.db'
STATIC_CONTENT_PATH = '/opt/vithon-forum/static'
SESSION_STORAGE_PATH = '/tmp/session'
SESSION_COOKIE_NAME = 'sid'
ENTRIES_PER_PAGE = 10
ORGANIZATION = 'Acme Corp'

Sau đó, chúng ta cần phải khởi tạo cơ sở dữ liệu bằng lệnh initdb.

$ cd /opt/vithon-forum
$ python forum.py initdb

Việc cài đặt đã hoàn tất.

Vận hành

Mặc dù cơ sở dữ liệu đã được khởi tạo khi cài đặt nhưng chúng ta chưa có dữ liệu nào trong cơ sở dữ liệu cả. Do đó, trước khi chạy VF, chúng ta sẽ cần phải tạo một số diễn đàn. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh shell để thực hiện việc này.

$ cd /opt/vithon-forum
$ python forum.py shell

Lệnh shell sẽ mở một phiên làm việc tương tác cho phép chúng ta sử dụng Python để tác động đến chương trình VF. Chúng ta sẽ nhập vào đoạn mã Python như sau.

from model import *
f1 = Forum(u'Forum 1', u'Dien giai cho Forum 1')
f11 = Forum(u'Forum 1.1', u'Dien giai cho Forum 1.1', f1)
f12 = Forum(u'Forum 1.2', u'Dien giai cho Forum 1.2', f1)
f2 = Forum(u'Forum 2', u'Dien giai cho Forum 2')
f21 = Forum(u'Forum 2.1', u'Dien giai cho Forum 2.1', f2)
f22 = Forum(u'Forum 2.2', u'Dien giai cho Forum 2.2', f2)
session.add(f1)
session.add(f2)
session.commit()

Các câu lệnh trên tạo ra cấu trúc diễn đàn như sau:

Forum 1
 |
 +-- Forum 1.1
 |
 +-- Forum 1.2

Forum 2
 |
 +-- Forum 2.1
 |
 +-- Forum 2.2

Vì VF không có các tính năng quản lý qua web nên lệnh shell cũng chính là môi trường quản lý chính.

Cuối cùng, để chạy VF, chúng ta sẽ dùng lệnh runserver tương tự như sau:

$ cd /opt/vithon-forum
$ python forum.py runserver -h 127.0.0.1 -p 8080

Khi này, nếu ta mở trình duyệt lên và đi đến trang http://127.0.0.1:8080 thì chúng ta sẽ thấy diễn đàn đã hoạt động.

Triển khai theo mô hình CGI

Chúng ta cũng có thể triển khai VF theo mô hình CGI.

Đầu tiên chúng ta cần chép tập tin forum.cgi vào thư mục chứa các tập tin CGI (ví dụ như /var/www/cgi-bin).

Tiếp đến chúng ta cần sửa các lệnh thiết lập đường dẫn trong tập tin này cho phù hợp.

# Set the path to store python package cache
os.environ['PYTHON_EGG_CACHE'] = '/tmp/.egg'
# Set the path to vithon forum here
sys.path.insert(0, '/opt/vithon-forum')

Nếu như tập tin siteconfig.py nằm ở thư mục khác (ví dụ như trong thư mục /var/www/cgi-bin), thì chúng ta cũng sẽ cần thêm vào các dòng bên dưới. Nếu siteconfig.py nằm chung chỗ với các tập tin khác của VF thì chúng ta không cần các dòng lệnh này.

# Set the path to siteconfig.py here
sys.path.insert(0, '/var/www/cgi-bin')

Và cuối cùng chúng ta chỉ cần cấu hình máy chủ web để sử dụng tập tin forum.cgi như là một ứng dụng CGI. Thông tin về vấn đề này được nói rõ hơn trong tài liệu đi kèm với máy chủ web.

Phát động cuộc thi Giải Toán Bằng Python

written by Phan Đắc Anh Huy, on May 24, 2010 2:32:00 PM.

Sau thành công của 2 lần thi trước, nhóm PCNV tiếp tục phát động cuộc thi Giải Toán Bằng Python để chào mừng ngày quốc tề thiếu nhi đang đến rất gần. Đề thi rất đơn giản:

Hãy dùng ngôn ngữ lập trình Python để tính toán và xuất ra các cặp số n và k thỏa mãn:

1 + 2 + ... + n = n + 1 + n + 2 + ... + n + k
Input:

Không có.

Output:

Standard Output.

Output Format:

In trên nhiều dòng, mỗi dòng là một cặp số n, k cách nhau bằng một hoặc nhiều khoảng trắng.

Yêu cầu:
 • Chỉ được dùng các module built-in.

 • Không được in ra các giá trị n, k đã tính toán sẵn trước khi chương trình thực thi dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Chương trình sẽ được người chấm thực thi trong vòng 30 giây. Hết thời gian này, chương trình sẽ bị ngắt.

 • Chương trình nào in ra được nhiều cặp số n, k nhất sẽ chiến thắng.

 • Chương trình sẽ bị loại nếu in ra bất cứ cặp số n, k nào không chính xác.

Thời hạn dự thi: Từ ngày hôm nay (24/05/2010) đến hết ngày 31/05/2010.

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ email admin+frontpage@vithon.org (xin vui lòng bỏ +frontpage trước khi gửi), bạn có thể gửi nhiều lần trong trường hợp cải thiện được kết quả của mình. Chương trình được gửi cuối cùng sẽ được nhóm PCNV sử dụng để chấm điểm chung cuộc.

Trong quá trình làm bài, nếu có nhu cầu trao đổi, đặt câu hỏi, hay chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với những người bạn rất dễ thương trong nhóm PCNV, các bạn có thể tham gia phòng tán gẫu #vithon ở máy chủ irc.freenode.net.

Đã là cuộc thi thì không thể thiếu giải thưởng, phần thưởng cho người thắng cuộc là 100.000 VND và một buổi trò chuyện thân mật với admin nhóm PCNV.