12. Tiếp theo?

Đọc xong bài chỉ dẫn này có lẽ đã làm tăng thêm sự thích thú của bạn với ngôn ngữ Python -- và bạn cũng muốn nhanh chóng áp dụng Python để giải quyết các vấn đề trong đời sống. Thế bây giờ bạn nên học tiếp từ đâu?

Bài chỉ dẫn này là một phần của bộ tài liệu của Python. Những tài liệu khác trong bộ này gồm:

Các tài nguyên Python khác:

Để hỏi các câu hỏi liên quan tới Python và thông báo lỗi, bạn có thể gửi với nhóm tin comp.lang.python, hoặc gửi chúng tới danh sách thư tín python-list@python.org. Nhóm tin và danh sách thư tín được nối chung với nhau, nên các tin gửi ở nơi này sẽ tự động có mặt ở nơi kia. Có khoảng 120 bài gửi một ngày (cao nhất là vài trăm), hỏi (và trả lời) câu hỏi, đề xuất các tính năng mới, và thông báo các mô-đun mới. Trước khi gửi, hãy nhớ xem qua danh sách Các câu hỏi thường hỏi (Frequently Asked Question) (còn được gọi là FAQ), hoặc xem qua thư mục Misc/ của bản phân phối nguồn Python. Kho lưu trữ nhóm tin có ở http://mail.python.org/pipermail/. FAQ trả lời nhiều câu hỏi hay gặp thường xuyên, và có thể câu hỏi của bạn cũng có ở trong này.

Xem Về tài liệu này... về cách đề nghị thay đổi.