Ngày 19 tháng 03, Thomas Heller đã tự đề nghị nhóm phát triển Python tước quyền cập nhật của ông.

Thomas Heller là tác giả gói ctypes, được sử dụng rất nhiều trong việc kết nối Python với các thư viện ngoài.

Thomas ra đi vì không còn nhiều thời gian để cập nhật ctypes nữa. Và điều đó để lại một lỗ hổng to trong việc duy trì, sửa lỗi mô-đun quan trọng này.