Cài đặt Python

Sau khi cài đặt máy chủ web Apache, chúng ta cần cài đặt trình thông dịch Python. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản 2.6.4 trong chuỗi bài viết này. Bộ cài đặt Python 2.6.4 có thể được tải về từ https://www.python.org/download/.

Khi thực thi phần cài đặt, chúng ta sẽ gặp một hộp thoại như sau:

Chọn Install for all users và nhấn nút Next để tiếp tới hình chụp sau:

Nếu bạn muốn cài đặt vào nơi khác thì chọn đường dẫn, nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng đường dẫn mặc định C:Python26. Nhấn nút Next để tiếp tục.

Chúng ta sẽ nhấn tiếp Next ở hộp thoại này để bắt đầu quá trình cài đặt các phần thông dụng như trình thông dịch, tài liệu, ví dụ...

Hộp thoại trên cho chúng ta biết quá trình cài đặt đang diễn ra.

Khi kết thúc, chúng ta chỉ cần nhấn nút Finish.

Để kiểm tra Python có được cài vào máy chưa thì chúng ta sẽ cần mở màn hình dấu nhắc lệnh (command prompt) bằng cách nhấn vào nút Start và nhập cmd.exe sau đó gõ phím Enter như bình bên dưới.

Chúng ta sẽ nhận được một cửa sổ dòng lệnh. Nhập vào cửa sổ dòng lệnh c:Python26python.exe thì chúng ta sẽ thấy rằng trình thông dịch Python được thực thi, và nó hiện ra một dấu nhắc tương tác (interactive prompt) như trong hình sau:

Ngay tại đây chúng ta có thể nhập một câu lệnh Python print 'web programming in python'. Câu lệnh này sẽ được thực hiện và kết quả là chúng ta sẽ nhận được chuỗi web programming in python in ra trên màn hình như hình sau:

Để thoát khỏi trình thông dịch Python, chúng ta sẽ nhập vào dòng lệnh quit().

Để thoát khỏi dấu nhắc dòng lệnh thì chúng ta nhập tiếp lệnh exit.

Như vậy, chúng ta đã thật sự hoàn tất việc cài đặt trình thông dịch Python. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và các thư viện đi kèm thì bài chỉ dẫn Python 2.5 bằng tiếng Việt có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Chúng ta sẽ sẵn sàng cho chương trình web đầu tiên trong bài viết sau! Hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới.