Ngày 01 tháng 01 năm 2010 (ngày đầu năm mới 2010), Georg Brandl đã công bố phiên bản 1.2, tên gọi Neujahr của gói Pygments.

Pygments là thư viện làm sáng cú pháp (syntax highlighter) tổng quát, và được sử dụng để tô điểm cho các phần mã nguồn ở chính trang PCNV này.

Người dùng có thể tải Pygments từ http://pypi.python.org/pypi/Pygments, hoặc xem qua một số ví dụ tại http://pygments.org/demo.

Phiên bản 1.2 không còn tương thích với Python 2.3, có hỗ trợ thêm một số cú pháp mới, và đặc biệt là thêm vào kiểu màu Monokai như các bạn có thể thấy tại trang PCNV.