Tue 21 December 2010
Kết quả 100 phát 100 trúng
Fri 26 November 2010
Tranh tài Bắn Suồng