Articles

Python 3.2.2 ra đời

Khoảng 10 tiếng trước, Georg Brandl đã gửi một bức thư điện tử lên hộp thư chung python-dev để công bố sự ra đời của phiên bản Python 3.2.2.

Python 3.2.2 về cơ bản là phiên bản sửa lỗi, đặc biệt là lỗi trong mô-đun urllib …

➟ Read more

Python Tools cho Visual Studio

Ngày 29 tháng 08 vừa qua, Microsoft đã tung ra phiên bản đầu tiên của phần mềm miễn phí, nguồn mở Python Tools dành cho Visual Studio.

Với công cụ này, người dùng sẽ sử dụng giao diện quen thuộc của Visual Studio để viết mã theo ngôn ngữ Python …

➟ Read more

Lập lịch gọi hàm với Gevent

Đôi khi chúng ta cần một cách gì đó để lập lịch gọi hàm tương tự như công cụ cron trong các hệ Unix. Nếu chúng ta may mắn đang làm việc với Gevent sẵn rồi thì hai dòng sau là một cách đơn giản để lập lịch.

def schedule …
➟ Read more

Lập trình web với Python (7)

Trong bài cuối của loạt bài Lập trình web với Python, chúng ta sẽ bàn đến chuẩn WSGI (Web Server Gateway Interface).

WSGI, khác với HTTP, CGI và FCGI, không phải là chuẩn giao thức liên lạc (communication protocol) mà là chuẩn giao tiếp (standard interface) giữa ứng dụng máy …

➟ Read more

Vithon nâng cấp sử dụng Gevent

Suốt thời gian qua, nhóm PCNV đã sử dụng chế độ CGI để chạy các ứng dụng web và vẫn đảm bảo được việc truy cập của các bạn quan tâm đến ngôn ngữ Python.

Tuy nhiên, để tránh các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh khi số …

➟ Read more

Lập trình web với Python (6)

Phần trước chúng ta đã xem xét mô hình hoạt động của một ứng dụng FCGI. Trong phần này chúng ta sẽ viết thử một chương trình FCGI như đã đề cập.

Trước tiên, chúng ta sẽ cần cài đặt thư viện flup của tác giả Allan Saddi. Làm việc …

➟ Read more

Lập trình web với Python (5)

Bẵng một thời gian, chúng ta lại quay lại với loạt bài Lập trình web với Python. Trong kỳ này, chúng ta sẽ bàn đến mô hình FastCGI (FCGI).

Cái tên FCGI khiến người ta liên tưởng đến mô hình CGI như đã trình bày trong kỳ trước. Nhưng, thật …

➟ Read more

Thomas Heller ra đi

Ngày 19 tháng 03, Thomas Heller đã tự đề nghị nhóm phát triển Python tước quyền cập nhật của ông.

Thomas Heller là tác giả gói ctypes, được sử dụng rất nhiều trong việc kết nối Python với các thư viện ngoài.

Thomas ra đi vì không còn nhiều thời …

➟ Read more


Làm việc với String (Python 3)

So sánh cơ bản:

>>> A="caulacbopython"
>>> B="pythonviet"
>>> print(A==B)
False
>>> print(A>B)
False
>>> print(A<B)
True

Ghép chuỗi:

>>> A="Yeu"
>>> B="Python"
>>> A+B
'YeuPython'

Split: Hiểu nôm na, ta có một cái chuỗi dài. Giờ ta sẽ cắt nó thành nhiều khúc dài dài và …

➟ Read more